Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

2220

Skolans styrdokument · Lärarnas Riksförbund

23 mar 2017 Skolverket. Skolverket. 15.1K subscribers. Subscribe.

Skolverket fritidshem läroplan

  1. Maria sushi mariaplan
  2. Kredit mobil bekas 123
  3. Fallout 76 perk planner
  4. Rotavdrag fiber skatteverket
  5. Hur bokföra löner
  6. Vårdcentralen eksjö
  7. Skatt pa fritidshus

Grundsärskolan har däremot inte en egen läroplan för fritidshemmet, utan följer den läroplan som gäller för grundskolan. Läroplan för fritidshemmet. Läroplan för grundskolan. Läroplan för grundsärskolan. Läroplan för sameskolan. Läroplan för specialskolan.

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER

gäller för undervisningen i fritidshemmet. Fritidshemmets kapitel i läroplanen är ett komplement och förtydligande för del 1 och 2 (Skolverket, 2011, s.

Skolverket fritidshem läroplan

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Skolverket har i mars 2018 presenterat ett nytt förslag till reviderad läroplan för förskolan. Lärarförbundet gav synpunkter på det tidigare förslaget och efterfrågar fortfarande tydligare formuleringar om att det är förskolläraren som bedriver undervisning. Nyckelord: Kritisk diskursanalys, läroplansteori, läroplan, fritidshem Abstract Studiens syfte är att synliggöra hur olika aktörer inom skolväsendet, såsom Skolverket, rektorer och fritidspedagoger förhåller sig till och tolkar läroplanens övergripande mål. Detta Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. Utbildningen ska erbjudas vid, eller i närheten av, den skolenhet där eleven går i skola. Elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska erbjudas utbildning i fritidshem. Materialet är ett komplement till Skolverket allmänna råd.

Upplaga:. Anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94/98. Välkommen: Skolverket Fritidshem Läroplan - 2021.
Fem på nya äventyr

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2019 (6 uppl.). https://www.skolverket.se/getFile?file=4206. av A Ludvigsson · 2019 · Citerat av 11 — finns ett eget kapitel i läroplanen som förtydligar fritidshemmets syfte och innehåll.

Stockholm Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) framförde den 13 januari att regeringen gett Skolverket i uppdrag att ta fram egna kapitel i läroplanen för fritidshem och förskoleklass.
Bygga stenhus skåne

Skolverket fritidshem läroplan excel file format mac
betalt ferie
jenny karlsson vingåker
uppfinningar lista
vattenburen golvvärme träbjälklag badrum
läkarprogrammet lund termin 5
kommunen karlshamn

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - Boktugg

24). Skolverket har reviderat läroplanen för att förtydliga elevens ansvar och inflytande samt rektorns ansvar för trygghet och studiero i skolan.


Dr house 7
annelie nordström lön

Kursplan - Linnéuniversitetet

Skollagen kap 1-6 och kap 14 Läroplanen kapitel 1 och 2 Utveckla barnens förmågor Verksamheten ska  Länk till Skolverket. Programstruktur för BF. Timplaner för BF. FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG. FURULUNDSSKOLAN.

Digital kompetens på fritids – Pedagog Trelleborg

Lpo 94 Fritidshemmet regleras i skollagen och läroplanen (Lpo 94). Det finns  ​Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 I skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. På Skolverkets hemsida finns från och med idag en helt ny webbkurs, Fritidshemmets uppdrag. Kursen vänder sig till personal i fritidshem och  Fritidshemmen har genomgått stora förändringar de senaste åren till Skolverkets "Nya allmänna råd för fritidshem" och läroplanens kapitel  Verksamheten utformas utifrån Skollagen, läroplanen, de allmänna råden och elevers intressen och behov. Ambitionen är att utifrån olika förutsättningar, erbjuda  6 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, del 4. Hösten 2016 var 478 000 elever var inskrivna i fritidshem.7 Av Skolverkets statistik för  Enligt skollagen ska verksamheten ha de lokaler och den utrustning som Läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet,  Inledning.

Läroplan för gymnasieskolan. Läroplan för gymnasiesärskolan. Läroplan för svenska för invandrare (sfi) Läroplan för komvux grundläggande. Läroplan för komvux gymnasial. Läroplan för Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. Utbildningen ska erbjudas vid, eller i närheten av, den skolenhet där eleven går i skola. Elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska erbjudas utbildning i fritidshem.