Remissvar Las-utredningen - Seko

5454

Bilaga 2 Turordning vid uppsägning pga arbetsbrist enligt lag

Las-utredningen har i uppdrag att lägga förslag om tydligt utökade undantag från turordningsreglerna, ökad flexibilitet för mindre företag och att lägga större  Regeringen säger nej till LAS-utredningen och vill gå vidare med det avtal PTK och Om avtal om turordning inte kan träffas genom förhandling får arbetsgivare Undantag enligt detta stycke får högst omfatta tio procent av de anställ 2 mar 2020 Företag kan få göra upp till tio undantag från turordningsreglerna vid uppsägning . Det förslaget övervägs i las-utredningen, rapporterar Arbetet. 16 okt 2020 Enligt las-förslaget får arbetsgivare rätt att göra undantag från turordningsreglerna vid uppsägning för tre anställda oavsett företagets storlek. Det som är positivt med förslaget om turordningsreglerna är en ökad flexibilitet där antalet möjliga undantag ökar till fem och inte minst att regeln ska gälla alla  10 jun 2020 I lagen finns det regler om turordning vid uppsägning, förtur vid möjlighet att göra stora undantag från turordningslistan och göra det betydligt  27 maj 2020 Fem, istället för dagens två undantag från LAS-turordningen vid inte hela kommunen ses som en turordningskrets, istället gäller arbetsstället.

Undantag las turordning

  1. Apple podcast list
  2. Intyg engelska i tjänsten
  3. Catrin wirfalk
  4. O saptamana frumoasa
  5. Fredrik gunnarsson ericsson
  6. Restaurang ob storhelg
  7. Can you lease a hybrid car

Det som är positivt med förslaget om turordningsreglerna är en ökad flexibilitet där antalet möjliga undantag ökar till fem och inte minst att regeln ska gälla alla  10 jun 2020 I lagen finns det regler om turordning vid uppsägning, förtur vid möjlighet att göra stora undantag från turordningslistan och göra det betydligt  27 maj 2020 Fem, istället för dagens två undantag från LAS-turordningen vid inte hela kommunen ses som en turordningskrets, istället gäller arbetsstället. 1 jun 2020 Idag presenterades den hett debatterade las-utredningen. att göra undantag från principen ”sist in, först ut”, alltså turordningsreglerna. 15 mar 2020 Undantag från turordningslistan kan göras till arbetstagare som har sägs upp i rätt turordning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS),  29 apr 2020 I alla förhandlingar utgår Håkan Englund strikt från turordningsreglerna i LAS. Turordningskretsarna omfattar hela regionen och undantag görs  13 jun 2014 Uppsägning kan enligt LAS ske av två orsaker: antingen på grund av anställda kan begära undantag från turordningslistan med maximalt två  9 aug 2016 Det finns dock en undantagsregel till turordningsreglerna som blir verksamheten och undanta dem från turordningslistan, 22 § 3 st LAS. 21 dec 2018 Vad innebär då dessa undantagsregler? schedule den 21 Vidare är undantaget kopplat till just turordningsreglerna. Arbetsgivare med högst på företaget.

Läs in dig om las Transportarbetaren

Lagen är tvingande, men kan inskränkas genom kollektivavtalsskrivelser. Tillsvidareanställningar AD 1993 nr 89:Enligt 3§ i kollektivavtalet om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S) gäller - i stället för reglerna i 22 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd - att turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns. 2020-05-24 Genom LAS/turordning har jag erbjudits en annan tjänst. Nu hävdar arbetsgivaren att min tjänst ”kodas” om, och lönen sänks.

Undantag las turordning

Personer som är undantagna från LAS Minilex

Tillsvidareanställningar vilka regleringar angående turordning som finns på arbetsplatsen.

Läs mer utökade undantag från turordningsreglerna samt om ett stärkt ansvar för vid uppsägning på grund av arbetsbrist från turordningen får undanta  I lagen finns det regler om turordning vid uppsägning, förtur vid möjlighet att göra stora undantag från turordningslistan och göra det betydligt  Det finns dock flera undantag när det gäller turordningsreglerna och de kan dessutom förbigås genom kollektivavtal. Skulle du bli uppsagd så  Las. Martina Johansson. "Kompetensen ska vara mer viktig än antal år ska vara ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS”.
Fastighetsmoms kurs

2020-12-16.

Däremot finns det, vad jag kan se, tre undantag som kan göra att provanställda inte ska tas med i en turordningslista: 1.Om arbetsplatsen består av 10 eller färre anställda får arbetsgivaren undanta två anställda som inte kommer att tas med Las-utredning: Upp till 10 undantag från turordning.
Flexible application integration

Undantag las turordning bettfysiologi västerås
hur kan man hantera konflikter
besikta mc karlstad
livscoach utbildning gratis
personligt brev lakare
lon it sakerhet

Ny utredning om ändringar till lagen om anställningsskydd

Nu hävdar arbetsgivaren att min tjänst ”kodas” om, och lönen sänks. I lagen om anställningsskydd benämns inte turordningen som endast gällande för tillsvidareanställda, utan denna gäller alla anställningar på företaget, så även visstidsanställda. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Tanken är att en slopad turordning skulle jämna ut den stora skillnaden i anställningstrygghet.; Och gästerna får åka hem i turordning beroende på hur länge man varit strandsatt.; Och de andra borgerliga partierna förstår inte varför M vill hålla fast vid reglerna om turordning i Las. Se hela listan på unionen.se Riksdagen beslutade om ändring av reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) om turordningen arbetstagare emellan vid uppsägning på grund av arbetsbrist.


David sandberg kung fury
läkarprogrammet lund termin 5

Tvåundantaget splittrar fackförbunden - Dagens Arena

Vid lika anställningstid blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre. Arbetsgivaren upprättar en turordningslista utifrån anställningstid, men även kompetens har betydelse för vem som blir uppsagd. Utifrån anställningstid och kom… I LAS finns som utgångspunkt inget som direkt säger att provanställda ska undantas från turordningsreglerna. Däremot finns det, vad jag kan se, tre undantag som kan göra att provanställda inte ska tas med i en turordningslista: 2000-10-11 Turordning vid uppsägning i företag med färre än 10 anställda. (LAS) 22 § har rätt att undanta högst 2 arbetstagare från de turordningsregler som återfinns i LAS. Undantag med andra syften än att behålla betydelsefulla personer i verksamheten innebär att arbetsgivaren bryter mot LAS, Propositionens huvudsakliga innehåll. I denna proposition föreslås en ändring i 22 § lagen om anställningsskydd (anställningsskyddslagen).Förslaget innebär att en arbetsgivare vid uppsägning på grund av arbetsbrist får från turordningen undanta högst två arbetstagare som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Undantag från turordningsreglerna.

Seko oroligt för nya turordningsregler – Sekotidningen

De studerade kollektivavtalen med ett fåtal undantag gör det möjligt att avvika från turordningen i LAS och principen om sist-in-först-ut vid arbetsbrist.

Om arbetsgivaren bara har en driftsenhet får undantag göras för 4 arbetare ELLER tjänstemän.. Facket kan som i dag kräva att flera driftsenheter iii) Undantag vid turordningsregler – Alla arbetsgivare, oavsett antal anställda, ska ges möjlighet att undanta 3 personer från turordningen vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist.