Prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. Sören Öman

4245

Prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. - 200708126 - Jure

2017/18:196 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Inte heller den numera upphävda sekretesslagen (1980:100), SekrL, innehåller någon definition av begreppet "närstående". I förarbetena till nämnda lag angavs att någon definition knappast kan ges, eftersom uppfattningen om vad som förstås med detta begrepp skiftar från tid till annan (se prop. 1979/80:2 Del A s. 168).

Patientdatalag prop

  1. På vilka grunder kan man bli avskedad
  2. Stopp i duschen
  3. Vba to string
  4. Sk på registreringsskylt
  5. Var ligger usa

2007/08:126: Paragrafen har behandlats i avsnitt 15.4. I första stycket föreskrivs att det bara är sådana uppgifter som får behandlas som behövs för det primära ändamålet att i nationella och regionala kvalitetsregister systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. med anledning av prop.

Kontroll av åtkomst till patientuppgifter - loggranskning

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och  Titel: Prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m.. Anmärkning: Se även SOU 2006:82 och SOU 2007:48.

Patientdatalag prop

Kontroll av åtkomst till patientuppgifter - loggranskning

2007/08:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Patientdatalagen () är en lag som infördes den 1 juli 2008 genom proposition 2007/08:126 och ersatte patientjournallagen och vårdregisterlagen.Patientdatalagen reglerar hur personuppgifter och journalhandlingar ska hanteras inom hälso- och sjukvården. Proposition 2007/08:126 Patientdatalag m.m. innehåller bl.a. förslag till en sammanhängande reglering av personuppgiftsbehandlingen inom hälso- och sjukvården i en ny lag, patientdatalagen. Utskottets överväganden Riksdagen beslutade i maj 2008 om en patientdatalag (prop.

1937:107, p.
Jobbreise danmark

2019/20:164: En journalanteckning ska, Prop. 2007/08:126: Avsnitt 21.1, Författningskommentar till 3 § patientdatalag, Författningskommentar till 1 § patientdatalag 7. Grundläggande bestämmelser om personuppgiftsbehandling Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Observera.

Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i patientdatalagen (2008:355), PDL, i syfte att ge en allmän överblick. t.ex.
Söka privatlån swedbank

Patientdatalag prop sidney sheldon books in order
tlf landskoder 44
progressiv avslappning ljudfil
mtg meren of clan nel toth
olycka grums idag

JO 3056-2011 - Nils Funcke ·

patientdatalag, 2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 3. lag om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar, Prop, 2007/08:126 s 253 f Proposition 2008-03-19 .


Kränkande särbehandling av chef
rabatt seiten

SFS 2020:307 Lag om ändring i lagen 2018:1214 om

Regeringen får meddela föreskrifter om att en behandling av person- uppgifter som inte är Patientdatalag m.m. prop. 2007/08:126 (pdf 2 MB) Propositionen innehåller förslag till en sammanhängande reglering av personuppgiftsbehandlingen inom hälso- och sjukvården i en ny lag, patientdatalagen. Prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m.

Patientdatalag m.m. Proposition 2007/08:126 - Riksdagen

3 §, 10 kap. 1 § och 10 kap. 2 § ska utgå, dels att 1 kap.

18 The Personal Data Act will be replaced by the coming European General Data User name. Password. Forgot Password?